Jednym z pragnień Świętej Klary z Asyżu było, aby siostry pozostawały „zawsze poddane pod stopami świętego Kościoła i ugruntowane w wierze katolickiej i stale zachowywały ubóstwo i pokorę Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki oraz świętą Ewangelię”. Dla niej samej uległość Kościołowi wiązała się z trudnościami i zmaganiami o wierność otrzymanemu charyzmatowi.

Z radością przedstawiamy publikację, której pierwszą część stanowi tłumaczenie tekstu książki Chiara e il papato, w której Maria Pia Alberzoni, profesor historii, ukazała etapy skomplikowanych dziejów relacji Klary i ubogich sióstr z hierarchami Kościoła.

Druga część zawiera tłumaczenia dwudziestu dokumentów, wśród których znajduje się korespondencja pochodząca od dostojników kościelnych oraz Konstytucje Hugolina i Innocentego IV. Aby ułatwić zrozumienie znaczenia poszczególnych dokumentów, zostały one poprzedzone krótkimi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że lektura książki pozwoli nam zbliżyć się do świętej Klary w Jej tajemnicy zmagania się o wierność otrzymanemu powołaniu i tym samym ukaże nam wszystkim drogę wierniejszego i aktywniejszego słuchania głosu Kościoła i okazywania mu uległości pełnej miłości.

s. Paulina Maria Kaczmarek OSC ze Skaryszewa, s. Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap z Krakowa

Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa Serafin

Po 25 latach od momentu publikacji została przetłumaczona na język polski książka Marii Pii Alberzoni Chiata e il papato, Milano 1995. Tłumaczenia podjęły się dwie Siostry św. Klary – s. Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap i s. Paulina M. Kaczmarek OSC. Pozycja ta stanowi do dzisiaj platformę odniesienia w kwestii wzajemnych relacji pomiędzy św. Klarą z Asyżu i hierarchią Kościoła.

Polski przekład ponadto jest bogatszy o aneks dokumentów, które zostały wymienione czy wskazane przez Autorkę w jej pracy. Dla tej kategorii archiwaliów klariańskich jest to pierwsze pełne tłumaczenie na język polski. Tylko ten fakt stanowi o bardzo dużej wartości publikacji przygotowanej przez Siostry.

Wierzę, że rodzina franciszkańska, a szczególnie Drugi Zakon oraz badacze i znawcy tematyki związanej ze św. Klarą z Asyżu, przyjmą z uznaniem i wdzięcznością tę książkę.

Prof. Emil Kumka OFMConv, Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym

Doniosłość prezentowanego studium kryje się w tym, że nie tylko obala i prostuje pewne stereotypy dotyczące początków Zakonu Świętej Klary, ale podkreśla determinację Świętej w obronie pierwotnego charyzmatu. Choć nie wprost, to jednak w przytoczonych dokumentach, będących rezultatem między innymi wymiany korespondencji pomiędzy Świętą z Asyżu a Stolicą Apostolską, dość wyraźnie rysuje się jej duchowa sylwetka, typowa dla wielkich świętych. W sprawach, które z natchnienia Ducha Świętego rozeznają oni jako Boże, słusznie potrafią być nieustępliwi, a jednocześnie pokorni i posłuszni głosowi Kościoła.

Książka być może otworzy cała serię studiów nad źródłami klariańskimi, których przybliżenie polskim wspólnotom żyjącym tym charyzmatem pozwoli im z entuzjazmem odkryć na nowo piękno ewangelicznego radykalizmu.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II