Br. Wiesław Block OFMCap, wykładowca duchowości franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie zaprasza do wzięcia udziału w serii internetowych spotkań, w których opowie o inspiracjach i źródłach duchowości św. Franciszka z Asyżu.

Rodzina franciszkańska na całym świecie, przeżywa w tym roku jubileusz 800-lecia, od zredagowania przez Franciszka z Asyżu tzw. Reguły niezatwierdzonej (1221-2021). Tekst ten, liczący 23 rozdziały, z powodu swego „nadmiernie” duchowego charakteru nie mógł zostać przedstawiony papieżowi do jego zatwierdzenia.

Pomimo, że nie jest on obowiązującym z prawnego punktu widzenia opisem sposobu życia braci mniejszych, to odkrywa wiele aspektów wewnętrznego życia brata Franciszka i charyzmatu, jaki chciał przekazać swoim naśladowcom. Przede wszystkim jest najdłuższym spośród wszystkich Pism św. Franciszka. Jego ostateczna redakcja miała miejsce przed kapitułą generalną braci, którzy zebrali się w Asyżu na uroczystość Zielonych Świąt w 1221 roku. Tekst ten jednak nie powstał w ciągu kilku miesięcy poprzedzających tę kapitułę. Franciszek przy jego tworzeniu posłużył się wszystkimi zebranymi i spisanymi decyzjami poprzednich kapituł, tworząc z nich jedną całość. W ten sposób Reguła niezatwierdzona pozwala odtworzyć proces powstawania zakonu w pierwszych latach jego istnienia i zorientować się, jakie były najważniejsze wartości charyzmatyczne, w oparciu, o które zostały podejmowane konkretne decyzje.

Interesujące jest to, iż w przeciwieństwie do tego co się powszechnie uważa, Franciszek nie jest jedynym autorem tego pisma. Już sam fakt, że podejmowane a następnie spisane rozstrzygnięcia brały pod uwagę zdanie i opinie wszystkich braci, świadczy o nowym sposobie funkcjonowania pierwotnej wspólnoty braci mniejszych.

Studiujący myśl brata Franciszka, uważają, iż Reguła niezatwierdzona jest świadectwem niezmiernie twórczej postawy Franciszka z Asyżu, jego otwartości na działanie Ducha Świętego i umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków. Tegoroczny jubileusz jest zatem dobrą okazją dla wspólnot franciszkańskich, aby się z nim zapoznać.

Weź udział w spotkaniach online:

 • Br. Wiesław Block proponuje cykl kilku spotkań w formie online, które mają przybliżyć historię powstania oraz przesłanie tego tak wyjątkowego dokumentu.
 • Proponowane tematy wspólnych medytacji:
  – Przyczyny i okoliczności powstania Reguły
  – Podstawowe cechy charyzmatu zawarte w Regule
 • Spotkania przeznaczone są zarówno dla wspólnot franciszkańskich, jak i dla poszczególnych osób, zainteresowanych duchowością franciszkańską. Mogą być wykorzystane jako część dnia skupienia lub być przydatnym narzędziem osobistej formacji franciszkańskiej.
 • Odbywają się one przy wykorzystaniu platformy ZOOM.
 • Przewidziany czas jednego wykładu to ok. 60 min.
 • Daty spotkań zostaną ustalone po uprzednim zgłoszeniu się osób zainteresowanych.
  adres kontaktowy: regulaniezatwierdzona@gmail.com