Postać św. Klary z Asyżu w świetle wybranych pism i świadectw

Dziś dysponujemy niebagatelną wielością materiałów źródłowych dotyczących św. Klary z Asyżu, biorąc pod uwagę, zarówno teksty poświęcone bezpośrednio jej samej, jak również nawiązujące do jej życia. Spośród nich najcenniejsze są niewątpliwie pisma samej Świętej oraz inne dokumenty . Pierwsze wydania w języku polskim ukazały się dzięki pracy C. Niezgody OFMConv oraz K. Ambrożkiewicza OFMCap . Jednak oprócz wyżej wspomnianych dokumentów, istnieją także inne źródła nawiązujące do życia i duchowości św. Klary z Asyżu, nie przetłumaczone jeszcze na język polski. W ręce Czytelników powierzamy 4 teksty, niektóre z nich były znane, lecz w niepełnej wersji. Prezentujemy je więc w nowym lub uzupełnionym tłumaczeniu: „Modlitwa do pięciu ran Chrystusa”. „List kardynała Hugolina do Klary «Ab illa hora»”, „List Agnieszki asyskiej do siostry Klary”, oraz „Zawiadomienie o śmierci Klary z Asyżu”.

ze wstępu 

Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap, Paulina Maria Kaczmarek OSC

Cały artykuł do pobrania w wersji:

PDF  DOC