br. Roland Prejs OFMcap

profesor historii Kościoła, wieloletni wykładowca KUL i kapucyńskich seminariów duchownych w Polsce, był wychowawcą braci zakonnych

Dodaj komentarz